Geschiedenis

Onze geschiedenis


Kerkzangvereniging


Folkloristische bijnaam: de nuuf (de nieuwe).

Hoewel het kerkkoor reeds actief was sinds 1861, verscheen het eerste reglement van de kerkzangvereniging met als benaming "Rumolduszonen" op 25 juli 1862.

De stichter hiervan was E.H. Jacobus Peeters, toenmalig onderpastoor.

Deze vereniging werd op 2 augustus 1893 heringericht als koorzangvereniging.

Het idee om deze zangers met instrumenten te begeleiden kreeg stilaan vaste vorm rond het einde van de 19de eeuw.

Eerste repetitie


Op kerstavond 1900 werd de eerste repetitie gehouden onder leiding van August Maes, die reeds koorleider was vanaf 1884.

De bezetting bestond uit 8 muzikanten: Pieter Binst, bugel; Hendrik Binst, alto; De Hertogh August, bugel; De Hertogh Jan, bugel; Timmermans August, bombardon; Van Den Broeck Isidoor, cornet; Petrus Leemans, tuba en J. Verbesselt, sax.alto.

Van Den Broeck Frans (broer van Isidoor), trombone, kwam er later bij (Deze gegevens komen voort van de mondelinge getuigenis van Isidoor Van Den Broeck.) Voorzitter was Theophiel Wambacq, Florimond Van Cappellen was secretaris en Louis Van Roy was penningmeester. Commissarissen waren Dr. Callebaut, Verbesselt en Petrus Mees.

Op 1 januari 1901 werd de vereniging omgevormd tot muziekvereniging.


Koninklijk


Op 14 juli 1929 werd de fanfare bevorderd tot "koninklijk" en draagt ze de benaming "Koninklijke Fanfare Rumolduszonen".

Op 12 december 1952 werd een vereniging zonder winstoogmerk gesticht met als benaming "Koninklijke Fanfare Rumolduszonen".

De statuten werden goedgekeurd. Op 28 mei 1993 werd een wijziging in de statuten aangebracht. Op 3 december 2004 werden door de Algemene Vergadering van de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen VZW de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Wereldoorlog


Tijdens de beide wereldoorlogen was de fanfare niet actief. Om tijdens muzikale rondgangen de waardevolle en kostbare standaard niet te moeten meedragen, schonk voorzitter Jozef Verrezen in 1961 aan de fanfare een vlag getekend door Humbekenaar en cartoonist Brasser (Pol De Valck). August Maes was de eerste dirigent van de fanfare. Hij dirigeerde van 1884 tot 1940.


In 1945 nam zijn zoon, Leon Maes, de dirigeerstok over. Ten gevolge van een zwaar ongeval moest Leon Maes in 1959 noodgedwongen ontslag nemen als dirigent en werd hij opgevolgd door tubaspeler Remi Carleer die zich op dat ogenblik reeds verdienstelijk had gemaakt in de muziekschool van de Rumolduszonen.


Trommelkorps


In de schoot van de fanfare werd in 1964 een trommelkorps opgericht dat zowel afzonderlijk als met de fanfare optredens verzorgt.

Dirigent Remi Carleer nam de opleiding op zich. Hij werd opgevolgd door Peggy Van Regemoorter in 1977. In 1983 nam Rudy Van Cappellen de dirigeerstok van haar over.

Met Charlie Mosselman die vanaf 1992 het roer overnam, nam het trommelkorps regelmatig deel aan tornooien.

Zo behaalde het trommelkorps in 1994 in tweede afdeling een eerste plaats in het nationaal tornooi.

Drumband


Op 6 maart 1996 werd de naam “Trommelkorps” vervangen door “Drumband” omwille van de samenstelling van deze groep. Vanaf 2000 wordt de drumband geleid door Rudi Van Cappellen.


Na zijn ontslag in 2001 neemt Wendy D'Hollander de leiding over tot in 2004. Patricia Bogaerts wordt dan dirigent van de drumband tot en met het kerstconcert van 26 december 2004.

Op 5 oktober 2005 wordt Kelly Helsen aangesteld als dirigent van de drumband die op haar beurt de fakkel doorgegeven heeft aan Maarten Jacobs.


Jeugdfanfare


De jeugdfanfare, opgericht in 1967, is de schakel tussen de muziekschool en de fanfare. Dirigent Jozef Coremans was jarenlang de bezieler van dit jeugdensemble. Het Europäisches Jugendkapellentreffen in Wadgassen (Duitsland) dat plaats had van 28 mei tot 1 juni 1971 en waarop de jeugdfanfare ons land mocht vertegenwoordigen, is één van de hoogtepunten uit het bestaan van de jeugdfanfare.

Op het kerstconcert, 26 december 1994, nam Jozef Coremans op waardige wijze afscheid als dirigent van zijn jeugdfanfare. Tijdens een tussenperiode waren Remi Carleer (1980-1981) en Robert Van Engelgom (1981-1985) de muzikale leiders van de jeugdfanfare.

Na een overgangsperiode met als waarnemend dirigent Willy D'Hollander, werd op 4 april 1995 Yves Van Innis aangesteld als dirigent. Vanaf 1996 nam Rudi Verbruggen het roer over. In 1999 werd de leiding toevertrouwd aan Rudi Van Cappellen. Vanaf 2003 tot oktober 2006 was Roger Robberechts dirigent van de jeugdfanfare. Vanaf november 2006 wordt Frans Violet de nieuwe dirigent van de jeugdfanfare.

Muziekonderricht


Heel wat leerlingen werden sinds het ontstaan van de fanfare door muzikanten van de fanfare opgeleid.

Sinds 1964 onder het voorzitterschap van Jean Waeben en onder impuls van Alex Van den Wyngaert kwam er meer structuur in het onderricht.

Francis Van Engelgom nam gaandeweg de leiding op zich van wat heden uitgegroeid is als het muziekateljee van de Rumolduszonen.


Die Humbacher Blaskapelle


Begin 1965 werd het "Tiroler orkest Rumolduszonen" (TOR) opgericht waarvan de naam in 1973 zal veranderen in "Die Humbacher Blaskapelle".


Dit orkest zorgde voor vele prettige dansavonden en trad ook enkele malen op in Duitsland. Dit orkest werd ontbonden (25/05/92).

Van eerste afdeling naar Ere-afdeling


Het was onder leiding van Remi Carleer dat de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen in 1966 de stap maakte van eerste afdeling naar uitmuntendheid.

Heel wat voldoening was er telkens weer bij de gesmaakte optredens op muziekfestivals en de mooie resultaten bij muziekwedstrijden en -tornooien.

In 1969 was het dan eindelijk zover. Tijdens de Internationale Muziekwedstrijd in Tessenderlo trad de KFR voor de eerste maal op in de ere-afdeling (FEDEKAM) en behaalde 93,6 % met lof van de jury. In 1994 werd de K.F. Rumolduszonen niet alleen laureaat in de ereafdeling maar werd ze speciaal gelauwerd met een gouden medaille voor haar opgemerkt optreden.

In 2001 nam Remi Carleer, na 42 jaar de dirigeertok gehanteerd te hebben, ontslag als dirigent.


Frans Violet, gerenommeerd in brassbandmiddens, zal vanaf dan de leiding nemen van het fanfareorkest. Tot vandaag werd hoofdzakelijk opgetreden met eigen muzikanten waarvan de meesten hun muziekstudies deden in de muziekschool van de Rumolduszonen.

Eigen gebouw


Tot op heden is de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen vzw nog steeds een bloeiende vereniging.

De aankoop van een gebouw dat volledig gerestaureerd werd voor de opvang van het muziekateljee, de jeugdfanfare, de drumband en het fanfareorkest is hier eveneens een bewijs van.

Vanaf vrijdag 24 november 1995 repeteren zowel de fanfare, de jeugdfanfare als de drumband in de nieuwe zaal, volledig gebouwd door eigen leden en muzikanten, achter het hoofdgebouw.

Op vrijdag 28 juni 1996 werd het KFR Re-Mi-centrum officieel ingehuldigd.


Voorzitters door de jaren heen

Theophiel Wamback

1893 - 1905

Pieter Binst

1954 - 1958

Alex Van Den Wyngaert

1967 - 1991

Dr. Alfons Callebaut

1905 - 1928

Achille Mees

1958 - 1961

Willy D'Hollander

1991 - 2013

Karel Mees

1928 - 1932

Jozef Verrezen

1961 - 1964

Luc Van Lint

2013 - 2022

Jozef Puttemans

1932 - 1954

Jean Waeben

1964 - 1967

Anne Asselberghs

2022 - heden